AANPAK

1. Ontmoeting


Bij een eerste ontmoeting maken we kennis met u, uw project, uw wensen en verwachtingen. Deze worden duidelijk in kaart gebracht en vormen de basis voor het uitzetten van het traject. We luisteren hier graag naar wat je wil bereiken, maar ook waarom!

4. Besluit


Na het uitwerken van de ontwerpfase kan u kiezen om het project door RVORM te laten begeleiden en opvolgen. We bepalen samen hoe het vervolgtraject er gaat uitzien.De verkregen informatie wordt verwerkt en geanalyseerd om de juiste ontwerpkeuzes te kunnen maken . We nemen hierbij graag een stap terug in het ontwerpproces om zo tot een nog beter resultaat te kunnen komen.


2. Analyse

5. Coördinatie


Tijdens de uitvoering van de werken sta ik aan uw zijde als technisch adviseur en coördinator. Per project bepalen we samen hoe de uitvoering zal verlopen.Het ontwerp wordt uitgewerkt in zowel 2D plannen als 3D beelden. Ook hier nemen we liever een aantal extra stappen samen met u. Op die manier creëren we samen een ontwerp. Het ontwerp zal het resultaat zijn van gecombineerde kennis en inzichten.  

3. Ontwerpen


Na de oplevering zorgen we er voor dat ook de laatste puntjes in orde worden gebracht, zodat u ten volle kan genieten van uw nieuwe project.


6. Oplevering